Polityka Prywatności

Zapewniamy naszym Użytkownikom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkowników zezwolenia oraz wymogami prawa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe Użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Firmy.

Administratorem Państwa danych jest A&M Premium Distribution Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 18/46.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwach danych można kierować do nas pod adresem: iod@premiumdistribution.pl

Podane przez Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji celów handlowych i marketingowych przez A&M Premium Distribution Sp. z o.o Sp. k.  oraz jej partnerów, którym  może powierzyć przetwarzanie tych danych.

Ponadto, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody w tym zakresie, Państwa dane osobowe będą mogły być wykorzystywane, z zachowaniem Państwa praw, do celów informowania Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej o produktach i usługach świadczonych przez A&M Premium Distribution Sp. z o.o Sp. k.  oraz jej ofertach.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny ze względu na cele, dla jakich są one gromadzone lub do czasu wycofania Państwa zgody.

Mają Państwo prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia danych osobowych, a także możliwość sprzeciwienia się ich przetwarzaniu. Prawo to możecie Państwo zrealizować w każdym czasie, kontaktując się

– listownie, na adres: A&M Premium Distribution Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 18/46.lub
– pisząc na adres e-mail: info@showpony.pl; lub
– korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole każdej wiadomości elektronicznej przesłanej przez Showpony Polska.

Nasz Strona posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu optymalizowania naszej Strony. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z naszej Strony.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej Stronie zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Użytkownik udostępni im swoje dane osobowe.